Vorvolg V.V. D.I.S. 3EUGD Contributie Op do jaarvergadering van jongstlodon maandag zijn do ccn- tributio bedragen vastgesteld dio verschuldigd zijn voor hot seizoen 79 - 80. Doze bedragen zijn por olftal j D.I.S. A spelers 63.00 plüs 7.00' voor hot centraal was-sen van do tricots, Totaal 70.€0*~* D.I.S. B spelers 45.00 D.I.S. C spelors. 39.00 - D.'I-.S. D.-spolors 33.00 - •0*1 .S» E spelors 27.00 - Dit zijn de jaarbedragen die de veroniging liefst ineens per bank of giro overgemaakt ziet. Indien dit niot mogelijk is,' wordt- li'vriendelijk verzocht dit "trodrag aan de betref fende leider af te dragen. Alle jeugdleden krijgon van hun leider bericht wannocr dit bedrag afgedragen kan worden. Win ter pro gramma i Dit winterpl-ogramma voor-komend seizoen ziet er als volgt uit zaterdag 1 decombcr St. Nicolaasmiddag - voor D cfi E spelers vrijdag 14 december dropping voor,A B en C spolers. zaterdag 5 januari orientatietocht voor C - D en E spelers vrijdag 25 januari filmavond "voor A-B-C-DenE spo- - l0rS< medio maart„douangspel voor B en C spelers. Bezoek ero divisio wedstrijd -4 Op zatordag 3 novombor zijn wijvan plan om oon bezoek te brengen aan da eredivisiewedstrijd N.E.C. - Aja*. Voor dezo wedstrijd kan elk;jeugdlid zich..qpgoven. Tegelijk met die .opgave dient oen.bedrag van 4.00 betaald to wordon. De opgave moot geschieden voor zondag 21 oktobor bij de heer- F. dcMuldori Gortrudisstraat 19». - - i. i 1 1 TAXI TAXI TAXI TA XI TAXI VD. BEUKEN TEL84261 of '82316 I I r+ 9 m lm m

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 17