V.V. D.I.S. 3EUGD UITSLAGEN VAN ZATERDAG 6 OKTOBER s - D.I.S. A1 horstoldo zich prima van do vorige woek go lodon nodórlaag on won numct 6-2 van Goystoron A1. D.I.S. B1 moost andermaal oon nederlaag slikken er word mot 4-1 verloren van Swolgon B1. D.I.S. C1 blijft vasthouden aan de zware nederlagen nu word hot 12 - 0'voor B.V.V. C1 D.I.S. D1 wen de met zorg togomoot goziono wedstrijd tegen Arcori D1 mot maar liofst 6-1, waar- moo zij hun oerste togendoolpunt moeston incasscron. D.I.S. D2 dat vorige week mot kleine cijfers wen, dood het deze woek nog oens ovor ;nu bohaaldon zij in Vsselstoyn oon, voor hun d«en, men-' steroverwinning 8-0. D.I.S. E1 scoorde wel hot corstc competitie doolpunt, maar verloren hun wedstrijd tegon Hcgelsom met 3 - -1 PROGRAMMA VOOR"ZATERDAG 13 OKTOBER s D.I.S. A1 on B1 spolcn voor do corsto ronde ven het bisschopsbekortoornooi. D.I.S. A1 -spoolt in oen poule mot B.V.V. - E.lü.C. - H.R.C. on Borgon A1. aanvang in Blittorswijek om 1 uur, vertrek kwart ovor 12. D.I.S. B1 speelt-in eon poulo mot Americ§- B.V.V. Swolgon on Yssolstoyn 61. v aanvang-to Amorica om 1 uur'vertrek 12 uur. D.I.S. D1 spoelt oen bokerwedstrijd in Vonray togen fyonray D1 aanvang kwart voor 11, vortrek 10 uur. - D.I.S'* C1D2 on E1 zijn vrij. I I c f •- a - 0 0 m f I

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 16