(19o30 - Hh 20c00 uur) Bespreking schetstokeningen van bojaardenwGningen» lekatie en verdere stand van zaken in deze& Hiervoor nodigen uij speciaal alle be jaardon uit die ingeschreven staan bij de uoningbouuvcrcniginr Verdere belangstellenden zijn uiteraard welkome Ingekomen stukken en medodelingcno Stand van zaken workgroopen0 Rondvraag en sluiting* OP ZATERDAG 13 OKTOBER A.S AANVANG hèlf 8 MET'MEDEWERKING VAN DRIVE-IN-DISCO-SHOW O R p S R A A V L R G A D E RING Aanstaando dinsdag? 16 oktober in het Gemeenschapshuis Dorpsraadvergadcring0 ••.AGENDA i IN ZAAL T WIEL" TE riELDERSLO

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 14