MARIA PETRONELLA DRJES3-EN J 'I VoJ dankbaarheid voör aïie goeds zorgen en befcte die we van haar «nachts® ontvangen, geven wij kennis dei heden., na een met moed en opsiering ge dragen lijden zacM in de Heer és ontslapen, voorzien van het H. Sacrament der zieken onze zorgzame moeder, schoonmoeder, groot-, en overgrootmoeder en zsss •.--•■ echtgenote vara wijten PETER «HMWES JANSSEN iiï oe gezegende ouderdom van 88 jaar. Wij vragen li haar samen met ons in Uw gebeden ie willen gedenken. Osria: De oeoroetde familie: Maria en Rfi#i» Pist Ben en Jeanne Westy «n Theo Win? en Mia Jan en To" Jeu er» Army iMa?d De Ides»-en echtsrideïnióndtefen Famssie Driesseo Familie Janssen 'jisto, 7 oktober 1979 Avondmis woensdag 10 oktober om 19.00 uur in de parochiekerk van de H. Ger- tradis te Qitto. Gedegenheid iot afscheid nemen tn de rouwkamer van het St. Bisabeth^zie- kenhuts te yenray., woensdag van 17.00 tot 17.30 uur. Toegang via hoofdingang. De plechtige eucharistieviering zal worden gehouden donderdag 11 oktober om 1f.00 uur in voornoemde kerk, waama begrafenis op» het parochiekerkhof aidaar. Bijeenkomst aan de kerk. Geen condoleren. Oirio: Steyi: Qsrfo: Oirio: Hotst: BeStefci; Molenboek 10 - - t

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 11