f'FANFhRE D R U M B A ND "ONS G E -N O G EN" u UNIPQRrtENFONDS ONS GENOEGEN Dankzij weerom hartelijk dank Uniftrmenfonds bedrag van ons enkele milde gevers, welke wij bij deze zeggen voor hun bijdrage is de stand van het weercm aanzienlijk, gestegen, zodat het eind- doel steeds meer "nabijkomt". Het bestuur heeft alle vertrouwen dat binnen afzienbaretijd tot aan- _schaf Vande nieuwe Uniformen kan worden overgegaan. Door een deputatie van het Bestuur en de leden zal een be zoek werden gebracht aan de Uniformenshow welke wordt ge houden te Vught in het Muziekcentrum op zaterdag 6 Lkteber a.s., waarna een definitieve keus zal kunnen Würden ge maakt van de aan te schaffen uniformen. De stand van het Uniformenfonds is als volgt per 19' september bedroeg de stand- N.N.. ta.-0ir.lo gift P. Stoks Taxibedrijf, Venray gift Electro Martens,...Venray gift N.N. te Oirlc" gift v. Rattingen BV ie'Venray gift BV BOTXM, Deurne uniform Gezamenlijke'dierenartsen Venray gift N.N. ie- Venray - Stand per 26 september 40.145.79 72.80 200.00 50.00 100.00 100.00 500.00 150.00 50.00 413.368.59 Giften op bankrekening 1387.00.125 t.n.v. Uniformenfonds. Bij ,vo«rüaat onze dank. V Het Bestuur. GESLAAGD GEMEENTELIJK MUZIEKT0ERU0QI Op het jl. zaterdag 22 september gehouden Muziektoernoci van de Gemeentelijke Muziekgezelschappen behaalde fanfare "Ons Genoegen", een prachtig resultaat. Door de jury de heer H.Klerks uit Tilburg, werd aan het optreden van de fanfare "Ons Genoegen" het predicaat zeer goed toegekend in de Ere afdeling. 11 ii T v «V- •- p i i •- - - V" f - v b -

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 9