WERKGROEP ""KIND EN ZIEKENHUIS NU OOK VOOR 'VENRAY ÉN OMGEVING. Een ziekenhuisopname is vooral voer kinderen een ingrijpende gebeurtenis. Het zieke-kind heeft zijn ouders dan harder nodig dan -ooit.. -Eö-n verblijf in zo'n totaal andere wereld met an dere regels kan een nare ervaring zijn. Bij het kind kunnen allerlei gevoelens een rol 8spelen ze zijn ziek, bang voor het onbekende, voelen zich alleen in een vreemde omgeving, soms- verdrietig of met pijn. Er zijn veel vreemde mensen die "aan je komen" en veel. on I 1 'l bekende dingen die er met je gebeuren.. Een opname kan minder belastend zijn als er na-ast de medische- en verpleegkundige zorg, ruime aandacht is voor de emotionele aspekten® - Eind 1977 is de Landelijke Vereniging "Kind en Zie- kenhuis" opgericht. Het o«el van deze vereniging is het bevorderen van het welzijn van het kind \j66r, tijdens en na een ziekenhuisopname. De oprichting van de Vere- niging is in diverse plaatsen in ons land aanleiding geweest tot het vormen van regionale- en plaatselijke werkgroepen. Zo ook is voor Veejay en -omgeving sinds kort een werkgroep gestart, die in samenwerking met het ziekenhuis eenzelfde doel wil nastreven. De werkgroep probeert door middel van voorlichting, en praktische maatregelen te bevorderen, dat een kind zo gauw en zl plezierig mogelijk beter wordt. Het St.Elisabeth Zi^kenh.y.is heeft op.dit initia^ I m rnm^m - -w* 1 4" - pR i) V V». t - - .J 0

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 7