Kinderkoor repetitie Vrijdag om 18.00 uur in de Kerk. Kerk poetsen Dinsdagmiddag om 13.30 s Mevr. Michèls - Dacobs Mevr. Claessens - Spreeuuenberg - Mevr. v.d.Broek - Ter Voert Mevr. Gomma.ns - Maessen C 0 L LECTE'PRINSES B E A T R IX FONDS De collecte voor h,et Prinses Beatrix Fonds heeft in 0irlo_/ 380.32 opgebracht. Alle mensen van Oirlo;,, hartelijk danki! DAMESKOOR Zaterdag 29 september om 1S.00 uur de H.Mis zingen. Maandagavond èm 20.00 uur repetitie. Deze"repetitie is ue laatste voor dé-uitwisselingdus graag allen present. J Het Bestuur. BEO AA RDE NGY MNASTIEK Aanstaande donderdag, 27 september is er om half.. 2 ritmische gymnastiek en om half drie bejaardengymnastiek UJoensdag 8.00 5 T.Dijkman - M.Engels - R.Nabben -• Donderdagl9.00 H.Maas - Fr.Zanders - S.Geurts Vrijdag 14.00 s S.Steeghs - UJ.Zanders - E.Geurts MEDEDELINGEN Kerkkoor repetitie s Maandagavond om 20.00 uur in de.'Ker t l •4 .*-'!•»-* - - - i -

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 3