KERKuIENoTLN s Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag 15.00 1 9.. 00 8.30 10.00 8 8 19 8 00 00 00 00 Donderdag 19.00 Vrijdag Eerste Zaterdag m..t5 14.00 18.45 19.00 Gez.H.Mis uit dankbaarheid •- r Gez.H.Mis Johannes Loonen en zuster Rich - truda Classens H.Mis voor de parochie Hoogmis ST. Elizabeth Wijnhoven, Gertruda Achten, overleden ouders Peeters - Sanders - Wijnhoven - Achten, broeders en zusters en tot inten tie Theodora Peeters en Grada San ders cverleden familie Custers - Keursten familie Custers - Litjens familie Verstappen --Kuyp'ers zekere intentie (C) Maria CathMaessen en voor Willem Steegh-s.en Maria Janssen Marialof en Rozenkrans H.Mis ST. Math. Baeten en Johanna Smits en uit dankbaarheid-. (St. H.Mis en Gez.H.Eucharistie uit dankbaarheid (Fr.) tot zekere intentie (M) en overleden familie PoèiLs - Peters Vrijdag der Maand. Bijz.toegewijd aan de ver ering allerh. Hart van Jezus H.Communie aan de zieken. Gez.H.Mis 25-jarig Huwelijksfeest Gommans - r Maessen Rozenkransgebed Gez.H.Mis ST. Jan Muyzers overleden overleden H.Mis tot H.Mis ST. L .Nelissen JPeeters Fr.Verstappen MISDIENAARS Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Gebr. Nellen T.Janssen - J.Maas-'-' P.Versteegen - P.Willemssen - E.Geurts S.Geurts R.Zanders - F.v.d.Heyden - W.Zanders M.Willemssen - H.Custers- G.Willemssen M.Steeghs - P.Versteegen COLLECTANTEN: Zaterdag Zondag 19.00 8.30 10.-00 19.00 8.30 10.00 8.00 8.00 19.00 T 3 /-■

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 2