O c 1 Nr. .41 DIS KORFBAL en JEUGDVOETBAL HOUÜT AANSTAANDE ZATERDAG DE* GEPLANDE. BLOEMBOLLENAKTIE Aanstaande zaterdag zullen de afdeling JEUGDVOETBAL en KORFBAL van DIS gezamenlijk .de blóembollfenaktie in geheel Oirli houden* Vooral nu het de "tijd" van .bljembollen is, wordt gerekend op een goede afname, waarmee dan tevens het goede doel der aktie verwezenlijkt kan worden. De volgende bloembollen werden in 'de ^voormiddag bij U te koop aangeboden narcissen - hyacinten -» crocussen - tulpen en keizerskronen. Bij voorbaat .dank .voor Uw HET medew&rking DIS - BESTUUR. Redaktie-adres: Haaiakker 32, Tel. 6 80 Kopie binneh vóór dinsdag 18.00 uur Datum 27sep tem be r.1 9 7 9 •-» - - - t _N_ "t J

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 1