EXCELSIOR al - DIS al 2-2 rust 0-0 1-0; E.Kurvers 1-1; G.Lconen 2-1; 2-2 Voor rust weinig aktie. Na rust iets levendiger spel, waarin verkregen voorsprong uit handen gegeven moest worden. Terechte uitslag en goede prestatie., (Aadje) Dis 1 ;r-1. BW 1 2 - 1 rust 0 - 1 0—1; P^Swinkels 1-1 en 2-1 - Voor rust veel behoudend spel waarbij bezoekers enigs zins gelukkig de.leiding konden nemen. Na rust trachtte thuisclub met veel ijver terug te ko men, doch pas de laatste twintig minuten verkreeg het aanvallend een overwiöht. Dit resulteerde in twee DIS goals via goede aanvallen in een benauwde doch niet on- verdiepde-21 ze§®. v DIS 2-Melderslc 2 3 - 0 rust 3-0 Oirlo zag het goede initiatief-in - de eerste-helft be loond en ..dat ;maakte van Helderslo reeds eeri kansloze ploeg. Na rust viel de pressie weg en hielden beide t n teams elkaar in evenwicht. DIS 3- LVV 3 2-3 rust 2 - 1 P.Steeghs 1-0 (pen); H.Stèeghs 2-0; 2-1, 2-2 en- 2-3. De thuisclub leekaanvankelijk een ruime zege te»beha- len op koploper LVV, doch verzuimde duidelijk afstand te nemen. Na 2-1 score door Lottum begon DIS-machine te haperen en ondanks dat Öirlo iets sterker was, waren de LVV-spelers met hun aanvallen iets-geraffineerder en ook gevaarlijker DIS 4 - TOP 3 3-4 rust 2-2: 0-1; O.Driessen 1-1; P.Heidenst2-12-2, 2-3,-2-4. J.Driessen-3 - 4. Gelijkopgaande strijd in de eerste helft. Direkt na rust een sterkere thuisclub, echter geen goals. In deze wed strijd was een gelijkspel zeer zeker een betere uitslag geweest, - DIS 5 - Oestrum 4 1-5 Hot üirlose doelpunt tegen een slagvaardiger Oostrum, O.Maessen 1-Ü; UJ.Kusters 2-0; M.Voermans 2-3. - x tm f

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 16