Swift scocrde 0 - 1» Na een kopjo thee ging n we weer vor der. De tweede helft was beter, want Petra maakte een doel punt, Daarna scoorde Oosd nog eens zodat we 2 - 1 als eind stand bereikten, Ria Petra Oosd VERSLAG DIS 1 - tdiTtenhoTS t 4"-(asp)- j- De wedstrijd begon om 11 uur, DIS begon erg goed. Voer de rust maakten. Monique Kersten en Ulillemien een doelpunt. En toen een lekker kopjethee. Toen begon, de tweede helft. Hier.werd nog drie keer gescoord, namelijk door Ma- riëlle, Margret en Colette. Zo woonen(w.a met 5-0, - Margret en Monique Kersten. PROGRAMMA VOOR' ZATERDAG 29 SEPTEMBER G r u b b e n A DIS A j u n11,30 uur vertrek 10.45 uur Grubben B - DIS B (jun)14,00.uur vertrek 13.15 uur Roka 1 (Beesel) - DIS 1 (asp) 1-4,00:-uur •- vertrek 13,00 uur Vonckel girls 2 - DIS 2 (pup) k 1.2,00 uur-- Meterik vertrek 11.30 uur PROGRAMMA;-VOOR ZONDAG 30 SEPTEMBER Ercca 2 (America) - - DIS 11,00-uur - - 2 scheidsrechter Dhr,* Glaap De aspiranten*II~en pupillen I zijn*vrij* - Veel succes I Zaterdags 29 september bloembollenaktie. fi: 'HET IS NU DE TI3D V0DR BLOEMBOLLEN, ZATERDAG KOMTDIS ZE VERKOPEN. t - j -w - l i- - c. - -• l i S - 4 a - J f V *- .4.» 1 t .1 .M a a t - - --

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 14