Zondag 5 nou. F anfars Zaterdag 10 nov. Fanfare Willem Teil Zendag 11 ncv. Willem Teil Dinsdag 13 nov. Dorpsraad Parochieraad Zondag 18 nov. Fanfare Opluistering Aller heiligen Concert Merum Herten Schuttersueekend Schuttersueekend Openbare par»chie- en Dorpsraadvergadering. Concours St.Michiels- -• gestel. DATA DORPSAGENDA HAALAKKER 32 r - TEL. 680 IN DE WINTER VOORKOM EN LAAT NU "UW OLÏEKETEL VAN DE'C.V EVEN N A K IJKEN EN REI t i e

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 12