Dat door het Ourylid streng werd gejureerd kan worden afge leid, dat geen der andere deelnemende korpsen dit predicaat ontvingen, hetgeen voor het optreden van ons korps een suc ces genoemd mag worden. Ook het optreden van ons korps op het Zondegcchtendconcert in de Schouwburg te Venray, afgelopen zondag, was een suc ces, waar men mót veel waardering sprak over het optreden van onze fanfare. Gezien deze resultaten, alsmede de nog resterende tijd van voorbereiding, geven Direkteur en leden van ons korps het vertrouwen in een succesvolle deelname aan het Muziekcon cours te St;Michielsgestel op zondag 28 november a.s. waar onze'fanfare zal deelnemen in de Ere afdeling. Wij-wensen Direkteur en leden van het korps een goede voor bereiding toe. Het Bestuur. MEDEDELINGEN FANFARE - DRUMBAND ONS GENOEGEN Deelname Muziekfeesten te Leunen» zondag 30 september a.s. OnzS fanfare en drumband zullen hun medewerking Verlenen aan de Muziekfeesten van fanfare "StCatharlna" te Leunen, en iliel .op zondag 30 september a.s. De drumband zal optreden tijdens een drumbandfestival, waar- bij'hun optreden vastgesteld is om 16.30.uur» De fanfare zal een concert verzorgen welk optreden is vast gesteld op 19.30 uur. De Muziekfeesten van fanfare St.Catharina worden gehouden in'de garage van Automobielbedrijf van Gorp BV gelegen aan de Horsterweg te Leunen. v Dë^leden van fanfaic en drutfiband wórden verzocht minstens een half uur voor hun optreden ih voornoemde gelegenheid aanwezig te iijn, voor een ordelijk verloop van het program ma. - - Op de medewerking van alle leden van drumband en fanfare wordt gerekend. Het Bestuur. J. 4

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 10