NEER EEN BLÜERETDE IN HUIS. VRIBDAGhVÖND zAL'ETN VAN DE LE iuSTlhu OF OUDEkCORITË' BID U LkNGS KOREN VOER DE BLOERÉNAKTIE VAN Dl wELPEN. L.V.B.-OPENINGSAVOND DID- HOPEN OP Uw REUEWwRKING d.ID VOlRBAAT DANK DELPEN- EW LEIDSTERS De eerste avond van het nieuwe LV»B-jaarprogramma is op donderdag 20 sept, a.s» Het thema van deze avond is s de relatie ouders/kinderen. Samen met medewerkers -van de Geestelijke Gezondheidszorg Venlo gaan wij dit thema uitdiepen» Ook het jaarprogramma van de.. LVB würdt nader toegelicht» Op deze avond zijn nieuwe leden van harte welkom» Aanvang--: 20*00 uur precies in Zaal Rongen» Het bestuur Redaktie-adres: Haelakker 32, Tel. 6 80 Kopie binnen vóór dinsdag 18.00 uur Datum 14 september 1979 BL OEMEN

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 1