'i RIJ VERENIGING "SPORT ARBEID" De uitslag van de in Venray gehouden kringkampioenschap— Pe n DRESSUUR Ring 2 Cat. BCD-L .Achttal Oi-rla 1 Ring 3 Cat. BCD-L Achttal Girlc 2 Ring 4 Cat. BCD-L Viertal üirlo 3 Ring 10 Cat D-M Eed Peters - Soeki Ring 18 Cat D-L 1 Dcrine Peters - Lady Ring 18 Cat. D-L 1 Paul "Classens - George SPRINGEN s Cat. D - Beginnelirig-en Eed Peters - Soeki 2° prijs Eric Lccnen 7 e John Steeghs 8 Oüü - RUITERS tlPGELET Op 30 september zal er een VETERANEN-CQNCQUR gehouden werden in Castenray. Hier rag iedereen die - 30 jaar of ouder is, - en die de laatste 2 .jaar aan geen concours heeft deelgenomen, meedcen. Uilt U graag meedoen???? Graag opgeven voor a.s. zendag 9 september bijï Th. Lconen, Meerloseweg 10 tel. 371 WELPENNIEUUJS Vanavond hebben we van half 7 tot 8 uur weer horde. Ue 'zullen, als het kan, beginnen met de nieuwe indeling van de nesten. Kom dus allemaal, zodat we een definitieve indeling kun nen maken. P.S. De fote's zijn nog niet klaar. Tot vanavond. Raksha, Bagheera, Baloe, Akela. 6 prijs 3e prijs 6 prijs 5 prijs 6 prijs PONY SPELEN s a Qnno v. Eyk 5 prijs 0 prijs - »- *- i- i «6 2*-* a «T i

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 6