De gelukkige-, prijswinnaars kunnen prijzen afhalen tot- 2 september 198C bij het Secretariaat van Fanfare "Ons Genoegen", Haalakker 26 te Oirlo. Bij deze danken wij alle verkopers voor hun inzet ten bate van onze loterij en de kopers in het: bijzonder voor hun steun aan ons Unj.fcrmenfonds, De netto opbrengst is verwerkt in de,stand van het Unifar- ménf onds Het Bestuur. UNIFQRHENFQNDS "ONS -GENOEGEN" Stand vorige week bedroeg Th.H.P. te Oirlo Gift Th.H. te Oirlo Gift G.lü. te Oirlo Gift Kelderband te Oirlo Th.Dacobs te Oirlo Ant.Schellens Venray Diverse, giften .26yfe. Netto opbrengst loterij Stand per heden 10.626.- 100. 25. 100.- Uniform 450.- üniform'. 450.- Uniform 450.- 120.- 12919.- •'25.240.- De milde gevers in het bijzonder -de schenkers van een uniform onze welgemeende dank. Ons doel is al voor onge veer 50^» verwezenlijkt, tlij hebben "het volste vertrouwen dat het ontbrekende bedrag, 'door 'diverse giften binnen afzienbare tijdnbinnén zal zijn. Giften te storten ap Bankrekening 138700125 t.n.v. Uniformenfonds "Ons Genoe gen" bij Rhbobank. De netto opbrengst van de Muziekfeesten voor het Unifcaa- menfonds zal nader -in deze. stand werden opgenomen. Het Bestuur.

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 5