BEG A AR DENGYMNAST r EK De*vakantie is weer voorbij en nu starten we weer met nieuwe moed met de gymnastiek oefeningen en volksdansen. Als er nog dorpsgenoten zijn die hier ook interessenvoor hebben'om mee te deen, kunnen zich a.s. donderdag 6 sep tember om half twee bij de ritmische of wel om kwart voer drie bij de bejaardengymnastiek aansluiten. Ofwel volgende week 13 september. De gehouden muziekfeesten van fanfare-drumband "Ons Genoe gen" welke in het afgelopen weekend gehouden zijn, moch ten zich verheugen in een zeer groot aantal bezoekers, welke op deze muziekfeesten van de gezellige sfeer, en de ten gehore gebrachte, muziek hebben kunnen genieten. Dit kan men stellen voor alle drie dagen, waarbij dan ook onze dank uitgaat naar alle muziekgezelschappen en kapel len, welke op deze dagen hun medewerking verleenden, tot ;het slagen van deze feesten. Op de eerste plaats is echter een dankwoord aan de heer H.V/ersleyen op zijn plaats, welke spontaan zijn werkloods beschikbaar stelde^ voor 'het houden van deze muziekfeesten bovendien een dankwoord aan allen welke hun spontane mede werking verleenden bij het opruimen en inrichtenvan deze loods,, voor het beschikbaar stellen van wagens voor het laden en vervoeren van de materialen en goederen, en het opslaan tijdens ,deze dagen.. Tevens een dank aan de leden van "Ons Genoegen" welke voor en tijdens deze dagen zich hebben uitgesloofd om alles goed te kunnen doen slagen. Speciaal de vrijwilligers, wel ke spontaan bereid waren, om tijdens deze dagen in de loods te helpen. Kortom allen dank, Een apart woord van dank en op zijn-plaats aan ds heer Th.Oacobs en zijn echtgenote, welke onze gasten uit Grcne- bach zo voortreffelijk, en tot volle tevredenheid van de Duitse vrienden, deze dagen geheel gratis huisvesting en verzorging hebben verleend._r Ook financieel zijn deze dagen ;zeer geslaagd, en zullen er zeker toe .bijdragen, tot verwezenlijking van de aanschaf van nieuwe Uniformen van onze fanfare en drumband. Zodra hierover definitieve gegevens bekend zijn, zullen l GESLAAGDE MUZIEKFEESTEN

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 3