KERKDIENSTEN Zaterdag 19.00 uur Zondag Maandag Dinsdag Woensdag 8.30 uur 10.00 uur Donderdag 19.00 uur Vrijdag 8.00 uur Zaterdag 19.00' uur 2 Feest. Maria Geboorte'- - Gez'.H.Mis overleden ouders Muyzers-v - v. d. Ster ren'- H.Mis voor genezing van zieke Hoogmis voor zegen in gezin (l), zuster Rich^ruda Classens (buren), voor levende en overleden leden van het Lourdes liefdewerk. H.Mis tot bijzondere intentie H.Mis.'-tot zekere intentie Gez.H.Mis ST.Pastoor Gerards en ouders (1925-1953) en zusterRich- truda Classens. Gez.H.Mis ST. Petronella, Herman en Oacob Rongen. H.Mis familie Hendrik Baaten-Oeuris- sen'en Willem Derix Zaterdag 19.00 uur 2 L.Nelissen Zondag 8.30 uur 2 O.Peeters 10.00 uur 2 FrVerstappen MISDIENA'ARS 2 Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag19.00 Vrijdag 8.00 uur uur uur uur uur uur •uur uur - G.Willemssen W. Zan.de rs - F.v.d.Heijden - H.Custers M|.Engels - H .Maas: - Fr. Zanders M E D E D E' L I N G E 'N 2 Kerkkoor repetitie 2 Maandagavond om 20.00 uur in de Kerk t 8.00 uur s ■8.00 uur 19.00 uur Feest O.L.Vrouw Moeder van Smarten. Gez.H.Mis voor Priesterroepingen. COLLECTANTEN 2 19.00 8.30 10.00 ■8.00 8.00 19.00 Gebr.Nellen T.Janssen - G.Maas P.Versteegen - R.Zanders P.-Will ems sen T..Dijkmans - Gebr.Steeghs M.Willemssen - r r t

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 2