De afscheidsavond voor de Klavertjes - is1 op~ 20 september van 19.30 tot Z2.0D uur. .t De Lpipipg WILLEM TELL UITSLAGEN s Zaterdag 1 september Jeugddag Boukoul. W.Gommans 212 gedeelde 4 plaats J.Stuinkels 178 148 plaats ZONDAG 2 SEPJEMBER MAANDPUNTEN 3,Viss©r§ 233 - Th.Achten 229 W.Gommans 224 J.Peeters 220 L .Toosten-1S7 KOKENDE DATA Zondag 9 september Jeugd en Aspiranten naar \/enlo. Vertrek om 9,15 en 10.00 uur in de Baan. Zondag'9 september Nationaal Conco'q'rs St.O'oost. Vertrek om 12.43 uua. v'7\ De 'aanvang van de wedstrijd is 14.00'uur. ONDERLINGE PAARDENVERZEKERING De haifjaarlijkse schatting van paarden zal in Oirls 'gedaan worden op woensdag 19 september in de namid- da.9- VRIJDAG 14 SEPTEMBER WELPEN f BLOEMENAKTIE 4 q r; - - 4 - .1 .1••- ;i - t" 1 i j w- '1,1 1 i -4 - f i I 4

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 14