O c Jrg. IP....... Nr. 3 ft... Datum6se p. te mb e r1.9 79, B E 3 A ARDEN V 'E R E' N I G I N G Op Op woensdag 19 september a,s, zullen wij ons halfdaags uitstap je maken naar Steijl en Patershof in "Beringen» We gaan per autobus, In Steijl zullen wij bezoeken de Tropische tuin en het museum In Patershof Beringen is Koffietafel, - Voor bejaarden weer eens een mooie middag om er uit te zijn. Ook zij die er wel eens uitwillen, maar -vaak thuis blijven, om dat ze licjit'gehandicapt zijn, zijn welkom. üp reis worden z-ij die hulp nodig hebben, geholpen. bij de kerk, en hopen rond Wij vertre'kken om 's middags J uur 10. uur 'e avonds terug te zijn. Wilt wanneer U mee wilt gaan, U wel even opgeven bij een van de bestuursleden, Braag vóór 11 september aanstaande. Het Bestuur, l ;Re<Jaktie-adres: Haalakker 32, Tel. 680 Kopie binnen.vóór dinsdag 18.00 uur - - - - i j -

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 1