VUÜR DE ..HULP: AAN DE BOOTVLUCHTELINGEN s Jrg. 1.0Nr. 36... Op zondagavond 26 augustus zal um 19.00 uur via de beide tele visiezenders en alle radiozenders in Nederland ons Nederlandse Volk Morden opgeroepen ruime financiëlebijdragen te geven voor hulp aan de bootvluchtelingen*- - Hen zal worden opgeroepen onverwijld naar de dichtsbijzijnde kerk te gaan, waar men in de kerk een offerblok viddt om uw gave daarin te kunnen doen. Om 19.00 uur zullen dan ook de klokken van de kerken luiden om deze aktie te ondersteunen. Natuurlijk kar. de gemeenschap van Dirlo niet achter blijven en daarom is Gok onze kerk open voor deze aktie op zondag 26 augus tus a.s. en wel van 19.00 uur tot 22.Q0 uur. Uw gift kan uck oiia de. RABOBANK gedaan worden en wel up de re kening van de kerk.vnummer 138791015 maar dan wel onder vermel ding "Bootvluchtelingen". i - - blij hopen dat Eirlo bij deze aktie niet achterblijft daar er veel ellende door deze mensen wordt geleden en wij kunnen hen iets van onze overvloed geven, .zodat voor hen daardoor ook betere re tijden zullen eanbreken. - "Wat gij aan de minste der mijnen hebt gedaan, hebt gij aan dij gedaan" Kerkbestuur - Dorpsraad Datumüpncie.rdag....2.3....a.uaus tus 1979. t Redaktie-adresi'Haalakker 32, Tel. 6 80 Kopie binnen vóór dinsdag 18.00 uur 1 - 1 - t i f

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 1