Het; programma, is dan als volgt D.I.S. A1 is nog vrij - D.I.S. fi1-- - Oustrum 01 4" uur D.I.S. B2 - l/enray B5 2 uur I.k.O. C1 D.I.S. Cl 12 uur vertrek 11 uur D.I.S. D1 - I.V.O. D1 11 UUr I.V.O, D3 - D.I.S. D2 12 uur vertrek 11 uur D.I.S. E1 1C' uur vertrek 9 uur n!n?Bf S^G8lt D#I'S* 01 zondag aanstaande mee in een toer nooi te B.ergen. - 1 - Volgende week woensdag is er weer een jeugdleiders vergade- Persoonlijk bericht volgt nog. AFDELING KORFBAL Üp het toernooi in Dourne jl. zondag behaalden onze junio ren de eersteprijs Ze hëbben alle wedstrijden .gewonnen. Dit is toch wel een- goed resultaat, omdat we twee teams bij elkaar hebben moe. ten doen. Er waren zoveel afmeldingen, zodat we een teajn tot onze spijt hebben moeten afzeggen. De(senioren werden vierde, ze kampten ook met gebrek aan reserves. Ook.zijn we deze week weer met trainen begonnen. Dinsdags 19.DO - 19.45 junioren B, leidsters Mirjam kol lenberg en Bernadette 19.45 - 20.30 junioren A, leidster,.Thea Heidens 20.30 - 21.30 senioren leidsters Wies Leunen en Toos 1/oermans Woensdags 18.00 - 19.00 pupillen I en II leidsters: Nelly Houwen en Fien Kersten j Cr.nny Baltissen en Mia Achten 18.30 - 19.30 aspiranten I en II leidsters: Nelly-Zanders en Mien Ewals Ellie de Rijck en Do Uoermans We blijven neg een paar weken op de "Heesakker"daarna trainen^6 nQ3r °n2'B korfbalacCD0iodatie cm te spelen en te rinQa -• V

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 5