S V - D.I.S. SEMIQREM PRQGRAMHA ZONDAG 19 AUGUSTUS D*I*S. 1 - Volharding 2 aanvang 14.30 uur D.I.S. 2" - is vrij D«I«S. 3 - U.[\i.A."5- .(-Zealst) 11.00 uur wedstrijdleider Fr.de nulder O.I.S. 4/5 - U.N.A. 6 11.00 uur wedstrijdleider O.Ooosten PRQGRAhFIA DONDERDAG 23 AUGUSTUS s R.K.D.S.O. 1 - D.I.S. 1 aanvang 19.30 uur D.I.S. 2 - Stormvogels .2 19.00 uur Stormvogels 3 D.I.S. 3 19.00 uur TRAINIMG Deze week is er geen trainen meer. held je steeds tijdgg af voor wedstrijden en training. V/oor eventuele wijzigingen en mededelingen zie daarvoor publicatiebord bij harjac. v.v. D.I'.'S'. - OEUGD De start van het oefenprogramma van de jeugdelf tallen is uiterst stroef verlopen. De beide, elftallen zagen hun wedstrijd zelfs afgelast omdat er niet genoeg spelers waren,' dit in verband met het kamp van de hielpen. De elftallen die wel voetbalden moesten dit doen met spelers van andere elftallen cf zelfs met minder dan 11 man. Willen de jeugdspelers er wel aan denken dat zij zich in het vervolg even afmelden bij hun leider, zodat deze dan tijdig maatregelen kan nemen. Zaterdag 18 augustus krijgen alle jeugdspelers weer de kans om te bewijzen dat het anders kan, dan afgelopen zaterdag AFDELING UOETBftL - - A t

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 4