Vrijdag 17 augustus om drie uur da H„[<lis zingen voor Mevr. Wismansvanysge haar 80 verjaardag. Zaterdag 18 augustus om 19.00 uur dé H.fïis zingen. Maandag 20 augustus is-sr cm 20,00 uur repetitie met het Mannenkour. Het Bestuur. 4 Het kamp zit er weer op, en we dachten dat het erg goed geslaagd was. - De, KoningArpad, Arbbis*, Gele'Veer 'en Gouden Niku danke jullie allen nogmaals i/oor jullie goede hulp'. Dullie hebben deze week een goede inzet getoond, ga zo door We zullen nu nog twee weekjes rust houden in verband met het late kamp, en de voorbereiding van de komende hordes We verwachten jullie allen (ook de jongens die niet mee .op..kamp zijn geweest) dan weer op donderdag 30 augustus op de eerste horde. Tot dan, groetjes de Leidsters. MEDEDELING PEUTERSPEELZAAL "ROBBEDOES" OIRLQ De ouderbijdrage voor de maand augustus bedraagt ƒ12.50. Wil.tr. U er aan denken de Ouderbijdrage in het vervolg voor de tdedde van de maand te- voldcen. Het rekeningnummer is 138705291 ten name van St.Peuter- speeJLzaal Robbedoes Oirlo. H-et Bestuur. t- i - 4

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 3