K L R K D J. E J O IE 1N Fels-. Harig HsmeiopnGm.j-ng Zaterdag s 19o00 Zondag 8.30 10.00 Haandag 8o00 s Dinsdag 8®00 Woensdag 8 o 0 0 s Donderdag Vrijdag 14,00 z Zaterdag 19 o 00 Gez.HoHis Gohan van Dijck en voor de overleden Priesters en missionarissen, van de parochie1® H.His.uit dankbaarheid Hoogmis Karei Hesen en Anna Gertruda Heijligers c Gaard. Teng Steeghs en voor zuster Richtruda Classens. HoHis tot zekere intentie0 HoHis overleden familie Grbbben. HoHis uit dankbaarheid (c) Ho'His ST.Hartin Dinghs en Gertruda Cox PloHuwelijksmis Bruidspaar Sijiits—Steeghs GezoHcHis STo0aard. Gerard Baten en Lam— berdina Rongen. Gaard® Gerard Geurts en voor zuster Rich1 truda Classens® COL LECTANTEN Zaterdag Zondag 19e00 L.Nelissen 8®30 GoPeeters 10.00 Fr.Verstappen HISDIENAARS Zaterdag - Zondag Haandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Gebr. Nellen G.Haas - T.Gansaen RoZanders - T.Dijkman Gebr. -Steeghs E.Geurts - R.Zanders SoGeurts - P®Willemssen H.Willemssen - H.Haas G.Haas - P.Versteegen HEDEDELINGEN Haandagavorvd om 20.00 i*s er voor beide- koren repetitie in de Kerk. 4 Dit weekend, 18 en 19 augustus Hiva Collecte vanwege de bedevaart naar OIL Vrouw van Oostrum op zondag 26 augustus. Volgende week Gezinsbijdrage. i 19.00 8.30 10.00 8.00 8.00 8.00 8.00 14.00 O O O CO V»

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 2