Op 18.augustus D.V.S. beker te üverloon. Het tweede zestal crp 2 uur in de baan# V.ertre.k om 1.15 uur. W. Gommans_ - 3ac. Gcmmans - 3 Pee ter s PDrabbels - C. v. Eyk sr. L 3costen Het eecote zestal cm 6 uur in de.baan. Vertrek cm 5.15. Indien er een schutter niet kan dit direct doorgeven aan 3.Vissers telefoon 04789"- 2037, dan kan die alsnog voor een vervanger zorgen» Dinsdag 21 augustus houden we bij gced weer, de jaar lijkse fietstocht. Vertrek cm 19.0T uur bij de kerk. Veer een kop kcffio wordt gezorgd. Ptccht het weer te slecht"zijnhoudt U deze tegoed. H ft N D B 0 0 G S C H L) T -T-R I 3 WILLEM TELL Wedstrijd data Willem Teil. - Th. Achten - 3. Vissers - - H Vissers - - P. v.d. Ven P. v. Lierop H. v.d. Ven De üjedstrijdccmmi'ssie. - - I j i ■I - ii i - w* ii 9 4 m - - - v' - 4 f .w I 1 4 - 9 4 0 m" i

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 16