FANFARE DRUMBAND QMS GENOEGEN De jlc zondag georganiseerde autocross door fanfafe "Ons Genoegen" in samenwerking met de Autccross>club 't Ueule, kan ondanks het zeer slechts wear? geslaagd genoemd wor den. 1 De coureurs waren zeer tevreden over het terrein, en de bezoekers hebben ondanks het slechte weer toch kunnen ge nieten van het spektakelwerk wat de coureurs ten beste gaven^. in de diverse afdelingen waarin werd gereden.-, Financieel is het geen groot succes geworden, doch moge lijk wel de moeite waard voor een herhaling, maar dan onder betere weersomstandighedenc - Bij deze willen wij een dank-zeggen aan-al disgenen welke in de stromende regen op hun pest warsn-voor het slagen van de middag, zowel de leden van "Ons Genoegen" als de leden van de Autocrossclub» 5 Evenenns nog een dank aan alle gebruikers van het sport terrein aan de Sinnesstraatvoor het beschikbaar stellen vam tjet terrein, waardoor het mogelijk was deze middag te organiseren, alsook aan de schenkers van de premies en bekers, welke voor de renners een -aansporing was, om zich ten volle in te zetten bij"- hun races. Het Bestuur. De collecte voor het ziekentridium heeft ruim 370.00 opgebracht. Hiervoor onze hartelijke dank. L.V.B. - 21 augustus - FIETSTOCHT voor verdere -informatie z:ie laatste' bladzijde.

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 15