O c <5> jV 0 L. IB. Ol'RLO CUR S USBULLETIN Voor het komende winterseizoen zijn sr weer diverse cursussen gepland in kringverband. - Cursus A Algemene rntwikkelinq. - Een mirgencursus 10 a 1 2 lessên Een avondcursus 10 a -12 lass en Eventueel de woensdag of donderdag. Cursus B Engels voor beginners, Avondcursus.' Mug niet bekend uJe.lke avond Cursus C Sociaal Economische cursus voor Agrarische vrouwen Een middagcursus, - 10 lessen s van 13,30 qur - 16,30. uur.' tel.665. Opgave voor een van de cursgssen tot uiterlijk 18 augustu s Jrg. ...1.0... Nr.35 RedaKtie-adres: Haalakker 32, Tel. 6 80 Kopie binnen vóór dinsdag 18.00 uur Datum ..'.donderde 16 augustus 1979 Aanvang op 10 september a.s, Voor verdere informatie kunt U terecht bij de .secrPlevrColbers - Si «bpÖ®

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 1