y,-M DIS JEUGD !\!u dc vakantie er weer bijna opuit, uerde er ook ucc gestart m.t dc activiteiten van onze jeugdafdelings De trainingen zijn als volgt ingedeeld A1 traint op donderdag van 18.45 - 1S0A5 uur B1. traint op woensdag van 19.00 V 20.'00 uur B2 traint PP maandag" van 19.00 - 20a00 uur Cl traint op dinsdag van 18.30*- 19.30 uur D1' traint op donderdag van 18.30 - 19.30 uur D2 treint op maandag van 18.00 - 19.00 uur E1 traint op maandag van 18.30 - 19.30 uur Dc leiders per elftal zijn A1 L.Ewals en H.Maessan B1 5 Th.Hellcgors en lii.Clacssens B2 s H.Philipscn en P.Stecghs C1 T.Nabbcn.cn B.Nelisscn D1- 2 Th.'uJcnnckCrs en A.Dings D2 s-H.Thiclcn E1 H .Hellegers De vriendschappelijke wedstrijden v.d. jcuydelf^ tellen beginnen op zaterdag^ 11 augustus. Het volledig oefenprogramma kunt U zi^n bij Plarjecq evenals de spclcrsindeling. Dus jongens...wil je weten in welk elftal je speelt^ kom dan even kijken bij Plarjacq. Allo elftallen starten met trainen in de volgend week. .Dus maandag 6 aug. alleen het Al-elftal, dat vandaag (dond-.ro) start met dc eerste training van kwart voor zeven tot kwart voor acht. Het bestuur 'jJILLER TELL Data 2 a.s. zondag 5 aug. wissclbckcrtoornooi bij Diana .-Vcnlo - vertrek 13.00 uur. zater. 25 aug. sLimb. kampioen schappen korps - aanv. wedstrijd 11.00 uur. zondag 26 aug. sLimb. kanpioen- schappen persoonlijk aanv. wedstrijd 11.Oü uur

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 8