VISSTANDPLAATS OIRLO Vishandelaar A# Sior to Volcndam hocft woder- om vergunning gevraagd tot het innemen van standplaats voor do verkoop van vis in 5 korkdorpen op donderdag. Wegens de twijfel, die ten aanzien van het regelmatig bezetten van de plaats bij B en W is gerezen, achten zij het allocn nog verantwoord toestemming bij wijze van proef te verlenen. Onder voorbehoud van opheffing van de stand plaatsen bij ongenoegzame bezetting, zijn B 4en Ui voornemens verzoeker Sier voorlopig tot 1 januari ]9Q_Q standplaats toe te kennen te s Castenray op donderdagvan 9-10 uur OIRLO IDE17) OP DONDERDAG VAN 10.00 11.00 UUR Oostrum idem op donderdag van 11.15 - 13.00 uur Morsolo idem op donderdag van 13.30 - 15.00 uur IJsselstcyn idom op donderdag van 15.30 -18.00 uur. Deze standplaatsen zullen met ingang van donderdag 9 augustus wordon ingenomen. VOLGENDE WEEK DONDERDAG START DUS WEER VOOR OIRLO DE WEKELIJKSE VISVERK00P NABIJ DE KERK) ••••••..goed onthouden l£2£B£_90NDERDAG_VAN_10_-_11_yUR VRIJDAG 10 AGUGUST'JS OVERWEG GESLOTEN A.s. Vrijdag 10 augustus van 8.00 - 16.15 uur zal de spoorwegovergang Mocrloscwog afgesloten worden voor alle verkeer. Dit in verband met workzaamhnden aan tic over weg Do busdienst van de Zuidr-ooster zal die dag do volgende route rijden Custors (zpadhandol) s bushalte - - - richting Gunhockwcg - - - - Mccrloscwcg (bij fam.Wils) bushalte. DORPSRAAD OIRLO DORPS - INFO

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 7