VOOR Ulil BLIJKEN VAN BELANGSTELLING, ONDERVONDEN BIJ GELEGENHEID VAN MIJN 40-JARIG AMBTSJUBILEUM ZEG IK U ALLEN, MEDE NAMENS ECHTGENOTE EN KINDEREN, HARTELIJK DANK. bi. MAAS GERTRUDISSTRAAT 1 OIRLO VAN DEN BEUKEN VENRAY VAN DEN BEUKEN VENRaY VAN DEN BEUKEN VENRAY 04780 - 82316 b.g.g. 84261 centrale verwarming - in uoonhuis - in stallen gas- en oliestook sanitair koud-uarmuiatcrinstallaties in-cn oanboüuikcukcns NIEUbJE BAAN 25 TIENRAY tel. 1731 T R A I N E N ALLE SENIOREN VAN DIS ZIJN U1ELK0M OP DINSDAG EN DONDERDAG. AANVANG s ACHT UUR DANKBETUIGING TAXI G.DUYF IE NR AY

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 6