BIL3 ArtTiMIEUUiS A.s. vrijdag 3 aug. wordt er gestart met dc persoonlijke competitio. Aanvang 20.00 uur. Zorg ervoor op tijd aanwezig to DAMESKOOR Zaterdag 4 aug. om zeven uur dc H.Mis zingen. Maandag 13 aug. om 8 uur repetitie. Vrijdag 17 aug. om 3 uur de H.Mis zingen voor de 80c verjaardag van onia üJismaos 3EUGPUIELERR0NDE Hartelijk dank T.UI.C. Oostrum cn aan Geugdsoos 't Keldcrkc als sponsor voor dc jeugd van Oirlo voer de leerzame cn sportieve weck in do jeugdwiclcrronde van Noord Limburg. En....tot volgend jaar. Paul UJillomsscn DIS - SENIOREN Programma zaterd. 4 aug.: Qlympia 5 - DIS4/5 comb. aanv. zes uur - vertrek vijf uur zondag 5 aug.: RK3VC 2 - DIS 2 - aanv. tien uur DIS 3 - RKBVC 3 - aanv. tien uur wedstrijdleider Joep Goostcn. DIS 1 - Horst 2 - aanv. half drie dondcrd.9 aug. sRKBVC 1 - DIS 1 - aanv. kwgrt voor zeven. zatord.11 aug. :DIS 1 - Toernooi te Stevensbeok- aanv. twaalf uur. Volharding 3 - DIS 2 aanv. zos uur zondag 12 aug.: DIS 3 - RKDSO 3 - aanv. twaalf uur wedstrijdleider Frans dc Mulder DIS 4/5 comb. -RKBVC 4 - aanv. tien uur - wodstr.lcidcr P-Stcoghs. woensdag 15 aug.: 19.00 u DIS 1 - VVAE 1 19.00 u Vcnr.3 - DIS 2 19.0G u Montagn.5-DIS3/4/5 comb. Raadpleeg voor opstellingen steeds publicaticbord bij Marjacq. Vocr af melden en andere informaties zie publier, ticberd. zijn.

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 3