KERKDIENSTEN Zatcrd. 15.00 Roquicmmis voor Zuster Richtruda Classens, overleden als missiezuster op Papua New-Guinea. Zondag 19.00 Gcz.H.Nis Thcodorus Classens, Wilholmina Thcuws en zoon Tong Claossens, Zondag 8.30 H.Nis ovcrl. fam. Gourts-Sprceuucnbcrg. 10.00 Hoogmis Nartinus Classens en Gortruda mismans. en maandd. Hondrina Ruttcn-Sijmons. Maandag 8.00 H.Nis overleden ouders Dinsd. 8.00 H.Nis ovcrl. fam. Nouijcn-Clacssons Woensdagl9.00 Gez.H.Nis St. Martin Rongen en Gortruda Hei dens. Donderd» 8.00 H.Nis Petrus Antonius Freriks. Vrijdag 19.00 Gcz.H.Mis ovcrl. fam. Poels-Poters en voor Grad Sehoebor; Fransica Simons; H.UI3terhoeven en ovcrl. fam. Zatcrd. 19.00 Gcz.H.Mis ovcrl. fam. ouders Muijsers-v.d. Sterren en voor Simon Claossens. DIENSTEN NISDIENAARS s Zie Pc-1 en Maas dezo ucck OP NAhNüAG 30 JULI KREGEN WIJ BERICHT VAN HET OVERLIJDEN VAN ONZE ZUSTER, SCHOONZUSTER, TANTE EN NICHT Op de leeftijd van 52 jaar - overleed ze na een ernstige ziekte op haar missiepost Alexishafen op Papua Nou Guinea. WIJ.VRAGEN U IN HET H. NISOFFER EN GEBED HAAR TE WILLEB GEDENKEN. FAN. CLASjENS Oirlo, 1 aug. 1979 Corr. adres Boddenbrock 6 5808 AK DE PLECHTIGE EUCHARISTIEVIERING ZAL GEHOUDEiN WORDEN ZATERDAG 4 AUGUSTUS ON 15.00 UUR IN DE KERK VAN DE H. GERTRUDIS TE ÜIRL0. ZIJ DIE GEEN PERSUuNLIOK BERICHT ONTVANGEN, GELIEVE DEZE KENNISGEVING ALS ZODANIG TE BESCHOUWENDAaK WI3 OVERTUIGD ZI3N VAN UW NEDELEVEN. GEEN CONDOLEREN 2ÜSTER=R^CHTRÜDA=D0RATHEA==P^£I^^CLASSENS

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 2