Jrg. ..IQ... Nr.....33 AAN ALLE INWONERS HET DAMESKOOR HEEFT DRINGEND VERSTERKING NÜOIG. DAAROM NODIGEN li) 13 ALLE DAMES UIT, DIE KUNNEN EN LILLEN ZINGEN, OM EENS EEN REPETITIE BI3 TE, uiONEN. OP MAANDAG 13 AUGUSTUS BEGINNEN WE WEER MET NIEUWE MOED. UI3 REPETEREN VAN 8 TOT 9 UUR. DAhRNA IS ER KOFFIE PAUZE EN VERVOLGEN DE REPETITIE TOT 10 UUR. DE SFEER IS ERG GEZELLIG. EN KOMIll DAMESSTEL UW KOMST NIET LANGER UIT U BENT ALLEN VAN HaRTE WELKOM. HET BlSTUUR Redaktie-adres r Haalakker 32, Tel. 680 Kopie binnen vóór dinsdag 16.00 uur Datumdond or d ft... 2a u p 1979 OPROEP DAMESKOOR

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 1