FWvii HRE'*DHJi'lb. l^U i bEl-uubL! RONDGANG VLOOIENMARKT A.s. sterdag 23 juni zullen leden van fanfare en drumband "Ons Genoegen" de rondgang houden voor hot ophalen van alle mogülijkc spullen, wolko dienstig kun nen zijn voor de te organisoren vlooienmarkt. Kijk eens extra op zoldor of in de schuur of er iets staat, wat niet moer door U gebruikt wordt. Het is altijd wat waard op de vlooienmarkt, wolke mede tot docl heeft het verwezenlijken van niouwc uniformen voor ons korps. Zot U de spullen alvast gereed zodat de rondgang oen vlot verloop kan hebben. - - Voor Uw gewaardeerde gifton en modowcr- king aluast onze dank. Het bestuur UNIFORMENFONDS "ONS GENOEGEN" Stand per 14 juni j«l. bedroeg Geschonken uniform M«3. Oirlo. Geschonken uniform M4 uit Oirlo Diverse gifton Stand per heden ƒ1285,' 450 450, 147, 2332, Aan eb milde gevers onze hartelijke dank. Moge hot voorbeeld vele navolgers vinden, zodat het doel van aanschaf uniformen ook verwezenlijkt zal kunnen wordcnc Bankrekening nr. 138700125 tcn0v0 - Uniformenfonds Rabo-bank Oirlo Het bestuur DAMESKOOR Vrijdag 22 juni om 2 uur de H.Mis zrnngon voor het zilveren bruidspaar Muijsers-Dansson. GESLAAGD Afgelopen zaterdag slaagden bij zuemvorcniging Spio te Venray Mariëlle Nellen voor zwemvaardighcid 1$ Paul UJillcmsscn voor zwomvaardigheid 2 en Erie Nellen voor -zwem vaardigheid 4C Van harte proficiat 0..!H

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 7