F urr.cn vat tend Dionysiusstraat da aanuczigc bewoners van eb Haalakker en eb -willen zich beslist niet van het dorp isoleren» -vinden het onderling contact wel belangrijk. -willen om dat tc bcüordorcn wel eens een aktivitoit ontplooien. -hebben daarom een contactgroep gevormd. -willen terdege rekening houden met vereni gingsactiviteiten. Wet deze conclusies werd de avond besloten. Een bijeenkomst die zich vooral ook kenmerkte door de bcrcid- hcid tot luisteren naar anderen en dc grote mate van openheid waarmee gesproken werd. Vooral dat waren prettige ervaringen die deze bijcckomst zondermeer sierden. Hans Spec JLe YhsA'sJop e f

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 4