KERKDIENSTEN OIRLQ FEEST .ALLERHEILIGSTE SACRAMENT VAN JJ ZUS Zatcrd. 19.00 Gez.HcMis ThcocJorus Poters en voor Methias - Düyf (zang kinderkoor) Zondag 8.30 HeMis voer do parochio 10000 Hoogmis maanddo 3an Nolisscn,0 voor Hendrina Rutten-Sijmons vanwege de buren on tot bij zondorc ;intc.ntie0 Maand. 8.00 H.Mis tot zekere intentie Dinsd. 8o00 H0Mis St0 Hendrik Houwen en Margaretha Boijen Lloensd19o00 H©Mis ovorl, fam. Steoghs-rJolissen en voor Honeüna. Ruttdn-Si jmons vanwege dc bojaarden. Donderde Qc00 H0Mis ovcrlo ouders Vrijdag 8.00 HcMis Stc UJillcrn Hesen en Anna Maria Oansson. Zatcrdo 19.00 GezoHoMis jaard. 0oscf Baten (zang dameskoor) COLLECTANTEN Zatcrdo 19.00 L0Nclissen Zondag 8o30 0oPcoters 10.00 G.Schocber' MI5BIENAARSDIE NSTEN Zatcrdo 19..00 Gebrc Nellen Zondag 8o30 ThoSchepers G^Oansscn 10.00 RoVcRijswijck - To0anssen Maand. 8o00 G.cbr© Stecghs Dinsd. 8c00 RcZanders - S.Geurts lilocnsd. 19.00 Gebr. Maas Dondcrc, 8.00 E.Gcurts - P.Versteegen Vrijdag 8.0Ö T.Dijkmans - P0UJillemssen MEDEDELINGEN V xx kerkkoor cepetitio maandag 20.00 uur xx deze week gozinsbijdragc - TAXI van den beuken venray van den beuken venray KEHPüJEG van den beuken vonray tojL, 9E i6 0g,g 6261 j i - - T

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 2