OEFENPROGRAMMA De wedstrijden tor competitie nemen een anuang in hot Verdere mededelingen volgen tijdig voorbereiding op de nieuwe weekend van 4-5 augustus,-, INTRODUCTIE IMIE UWE TRAINER Vanavond zal er tussen eb trainer, loiders en bestuur eer. gesprek plaats vinden. Hierbij zal een en ander betreffende de toekomst, dus ook de nieuwe competitie, tor sprake komon. De bedoeling is em ze'er binnenkort - uiterlijk binnen 14 dagen - een bijeenkomst met alle spelers te houden om zodoende een ieder te informeren en eventueel van gedachte te wisselen, WIELERDRIEDAAGSE Vrijdag 6 juli, zaterdag 7 juli, zondag 8 juli. 4 U komt ze toch ook aanmoedigen, de eigen vedetten (ook dames), de dorpsprominenten on natuurlijk de nationale toppersHilbert van der Duim eb Yp Kramer. Tot dan in do Ruif. Het oerste elftal speelde ter afsluiting van het zoen tegen de Vonray-votcranenwaarna ook zij besloten een gezellig avondje. Hay Achten - wedstrijdsecretaris sci- met D U 13 F centrale verwarming -in woonhuis -in stallon gas- en oliestuok sanitair J koud-uarmwatorinstallatics in-cn aanbouwkoukons G. DUYF NIEUWE BAAN 25 SENIOREN üci TIENRAY TEL. 04789-1731 II

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 11