IS WEGENS V A K A N T IE GESLOTEN OP MAANDAG 16 3ULI EN WEER G_E_0_P_E_N_D_ OP DINSDaG 31 3ULI MARLEEN VAN GESTEL WIE helpen- H.Bosch Haalakkcr 13 - tel. 683 VOLGENDE MAAND s ZOMERSTOP - hole maand juli volgondo wook laatsto uitgauc van vóór do vakantie 1 Ulo'kan on wil mij aan onkclc houton PLEfl-mastcn l

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 10