MEDE NAMENS ONZE KINDEREN EN KLEINKINDEREN DANKEN WIJ IEDEREEN VOOR DE GETOONDE BELANGSTELLING BIJ ONS 40—JARIG HUWELIJK. GRAD EN MARIE SMITS -JEURISSEN HOGEWEG 9 OIRLO .OURDES-COMITÉ AFD. \ENRAY A.s. zaterdag 16 juni houdt het Lourdes-comitÉ afd. Venray u/eer haar jaarlijkso blocmonaktioHuis-aan-huis.. wor den er in do gemeente Venray snijbloemen te koop aangeboden. De opbrengst van deze aktic komt geheel ten goede van zieken uit de kom Én de kerkdorpen. - Verleden jaar werd deze aktic een groot succes, waar door acht zieken naar Lourdes konden. Do wachtlijst van zieken die graag naar Lourdes willen groeit nog steeds. U kunt (jen helpen door a.s. zaterdag snijbloemen te kopen0 Gaarne ver trouwen wij op Uw medowerking. Wij kunnen nog enkele menden gebruiken, diG in het bezit zijn van oen ajto, waarmee zij" bloemen aanvoeren naar de verkopers/verkoopsters. Inlichtingen G.Phlipsen, Goudsmitstr. 42 Vonray tel*. 83573 H.Beerkens, Noordsingel 11 Venray tel..83428 van den beuken venray van den beuken venray van den beuken venray van den beuken venray U_WIJL.X_.I_B E D R IJ F (.in p.laats van kaarten) DANKBETUIGING Z 2»

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 9