ü)ILLE[yL T.E..LU,. - Agenda s 16-17 juni schieten 2 schutters van Willem Teil mee om hot Nederlands kampioenschap te Monday op het industrieterrein wan Nelissen. 16 juni :W.Gommans in de 1cwklasse jeugd om 10 uur melden en om 11 uur in do.baan. 17 juni :J.Peetcrs in de 3c klasso senio ren om 10 uur molden en om 11 uur in do baan. Oos Swinkels schpot zaterd^. 9 juni in het distriotsteam voor aspiranten. Hij behaalde 190 punten. Profi-cia.t. .3os. -• Wodstri jdcommissic DIS-KORFBAL Met "het Pinkster toernooi hebben* wc het seizoen afge sloten. Als nieuweling hebben wc heel-* aardig meegedraaid. Pupillen, aspiranten I en II eindigden als goede "midden- motcr1''.- De junioren en senioren eindigden op een van de laatste plaatsen. De officiële standen worden nog bekend gemaakt. Op het Pinkstertoernooi hebben wc twee bekers mee naar huis genomen. DE EERSTEN, het begin is er !!i De aspiranten I wordencördc en aspiranten II werden eveneens door loting derde (ze hadden eigenlijk een gedeelde tweede plaats). Het Pinkstertoernooi mag als zeer geslaagd worden cpnocmd. Aan het einde van cit seizoen willen wc als bestuur en loidsters iedereen bedanken; die steeds bereid waren te rijden naar trainingen on wedstrijden. Hoponlijk kunnen ue het volgend jaar woer op U rekenen. - Het 86 spelende leden gaan ie de komendecompetitio in. Er zullen 1 senioren; - 2«junioren; 2 aspiranten; en 2 pupillcntoams zijn. Er komen dus 2 teams, bij, Ulo hob- bcn daarom nog dringend behoefto aan leidster?. We.wensen vorder iodcrecn oen prettige vakantie. v P-S. UJillen cfc moisjos do rokjes, die te klein zijn, deze inleveren. Degenen, dio niouwe rokjos heb ben gekocht, kunnen deze declareren bij Els Spec. VEEL SUCCES» zondag 17 juni sMaandp.unten schieten - -

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 13