Daar het niet mogelijk is U allen persoonlijk te bedan ken, betuigen wij U langs deze weg onze oprechte dank. V/oor do vele blijken van deelneming. bij het overlijden van mijn lieve vrouw; onze moedor en oma HENDRINA RUTTEN- SISNONS. Een bijzonder woord van dank aan de eerwaarde geeste lijken; de heren doktoren; de buurt; de familio; de vrien den onbekenden. Ook dank aan begrafenisonderneming Goumans voor de goede verzorging. Het hoeft ons allon zeer gesterkt encptroost, dat U zich zo betrokken voelde bij dit groto verlies. G. Rutten kindoren en kleinkinderen Gortrudisstraat 6 Oirlo DORPSAGENDA zend. 17 juni zaterd. 23 juni denderd. 28 juni zondag 1 juli 6- 7-8 juli zondag 15 juli 5 t/m. 11 aug. zondag 19 aug. 31 aug-1 -2- sopt. zaterd 22 scpt zondag .23 scpt. zaterd.. 8 Fanf-drumb F anfare-drumb Dis F anfare-drumb DIS Fanfare Uclpcnkamp Ni F anfare-drumb Nuziekfoosten Fanfare Fanfare F anf-drumb 3ougdvierdaagse Vonray Aktie vlooienmarkt Ouderavend kamp Borculo .Concert Z.cilbcrg üJioler driedaagse Vlooionmarkt 11 Concert Hclcnavocn Oirlo Gomecntolijk Nuziok- teernooi Leunen Ochtcndconccrt \lonray Broekhuizenvorst DDRPSRAAD-INFQ BESTENniNGSPLAN_IN=D|=TO|KONST De groep woningbouw hoeft mot UJeth. Schols en enkele ambtenaren v.d. stodebouwkundige plan ning onlangs oen informatief gesprok gehad. Doambtenaren zullen dc komende maanden bokijkon waar hot nieuwe bestemmingsplan in allorlci opzichton (financiool-milicutochnisch-BtodcbouwkundigJ dc voorkeur kan verdionen HOEK DEP. PETERSSTR./HOOFD TR. o HOGEWEG/PaST. GERARDSSTR» In dc komende horfst noomt hot oollcgo 3 or; U dan hot besluit waar hot komt» Vervelend kan het zijn voor ie bedrijven, die in doze zone- liggen en veranderingen nur. .cdxijf wilier, toepassen. AanLc-ci Ti-n.rJ.g nn a informeren? DüarbhrtrtU DANKBETUIGING scpt -

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 10