h==e=t=====:N=e==d=e=r==l==a==n==d_s_e iOjOIIk_r_u_i_s Deze week wordt in Oirlo een cktie gehoudep voor het Rode Kruis. Huis- aan -huis zullen envelopjes worden afgegeven die in de loop van deze week weer worden opgehaald. Onderstaand enkele gegevens omtrent het werk van het Rode Kruis. WAT DOET HET RODE KRUIS Allerteerst de doelstelling van het Rode Kruis.Het Rode Kruis stelt zich ten ebel, zowel in tijd van oorlog als in tijd van vrede de mensheid te dienen door hulp te verlenen aan opwonden, zieken en anderszins hulpbehoevenden c'n mede te werken aan alle maatregelen, waardoor menselijk leed in de ruimste zin van het woord kan worden verzacht of zo mogelijk voorkomen. DE AFDELING VENRAY VAM HET NEDERLANDSE RODE KRUIS Behalve het bestuur zijn er ongeveer 70 medewerkers op basis van vrijwilligheid, die de Lverschillende taken uittooeren. WE KENNEN IN VENRAY XX |=K0RPS=XC0L0NNE)_ Deze groep komt wekelijks bij elkaar om te oefenen en te leren om hun taak zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. WAT DOEN DEZE VRIJWILLIGERS Bij vele sportacitiviteiten is de Rode Kruis colonne aanwezig om indien nodig medische eerste hulp te bieden. U (beeft vrijwilligers aan bij motor- sport- wiel~ en psardenwedstrijdenOok bij grotere ongelukken of rampen kan er een beroep gedaan worden op cfe colonne om hulp te verlenen. XX DE WELFARE VRIJWILLIGSTERS Deze bezoeken regelmatig mensen thuis of in ver zorgingstehuizen, die om medische redenen niet makkelijk van jhuis kunnenc Veelal worden diverse soorten handwerkactivitei ten ondernomen. Gok ontmoetingsdagen en vakanties* VERVOLG s ZIE ACH i'ERZ i "!DE VAN fT KRÈNTJE

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 9