K E R K D I EN 6 T" E N Zaterd. 18.45 uur Rozenkransgebed 19.ÜG uur Gez. H.Mis tot zekere intentie Zondag 8.30 uur H.Mis v/oor de parochie 10.00 uur Hoogmis mddndd. Jan Nelissen Maand. 8.00 uur H.Mis overi. ouders Dinsd. uur H.Mis tot zekere intentie 19.ÓÜ ïüur Marialof en rozenkrans UJoensd. 8.00 uur H.Mis v/oor onze missionatissen Donderd.19.00 uur H.Uur en Gez. H.Eucharistieviering Vrijdag EERSTE VRIJDAG V.D. MAAND - TQEGEUIJD AAN H.HART 9.30 uur H.Communie aan de zieken 19.00 uur Gez. H.Mis overl. ouders en boeteviering als voorbereiding op-het hoogfeest van Pinksteren. Zaterd. 19.00 uur Gez."H.Mis COLLECTANTEN Zaterd. 19.00 uur L.Nelissen Zondag 8.30 uur J.Peeters 10.00 uur Fr. Verstappen Gebr. Nellen - Th.Schepers - G.Janssen Rv.Rijsuijck - T.Janssen T.Dijkmans - P.Versteegen S.Geurts - R.Zanders E.Geurts - M.UJillemssen P.liJillemssen - H.Maas J.Maas - T.Dijkmans Gebr. Steeghs MEDEDELINGEN kerkkoor repetitie maand.. 20.00 in de kerk KERKPOETSEN dinsd. 13.30 uur Mevr Mevr Mevr Mevr Voermans-Claessens Bots - Holleman Rongen-Michels Martens- van Kempen fs P yp düL ru,\ L 5 O jn. a cWl MISDIENAARS 19.00 8.30 10,00 8.00 8.00 19.00 lüoensd. 8.00 Donderd.19.00 Vrijd. 19.00 Zaterd. Zond. Maand Dinsd. h o-n .y5 - J(tisVU -f

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 7