SPHimiN- C 33 Lambert Houwen 13c44 terrc 3 36 Ute Kruysen 13*52 terr0 3 35 Toin Arts 12c38 terr„ 1 7 Deroen .Pepplinkh.16.01 terrQ 15 Martin L0onen 10*32 terr* 2 24 Eed Peters 10*52 terr, 2 PONY - SPELEN 11 Erik Looraen 6/l0 jaar 4 Rob Raymakers 1l/l2 jaar 5 Onno ve Eyck 1l/l2 jaar Hierboven ziet U de Oir].ose deelnemers aan de concoursen3 Er zijn echter nog vele andere deelnemers* Donderdag 24 mei zullen er zu^n 400 paarden te bekijken zijn»-Hiér .komt nog bij de tuigpaard-nummers waaronder het showiiummer tweespannen en 1 nummer gereden door dames& 's Avonds discobal m,m0vc SPA0Eo ■s Zondags zullen er zo'n 750 pony-ruiters/amazones te bedijken zijno Naast de dressuur en het springen worden er ook pony- spelen g ehouden0 Dit zijn een soort spelen voor de ponyruiters die nog geen startkaart hebben en nog niet aan de wedstrijd mee mogen doenc Op deze dag zal ookmde prijuitreiking olaatsvinden vau cè TEKENUED5TRI3D 'J z':eto«.ue hebben een heel programma voor de boegQ Hoeonlijk Hopenlijk zien wij U ook iiJij wensen U alvast een sportieve dag zowel donder dag alt» zondag met hopenlijk mooi weer0 1 Hel bestuur R10VERENIGING ''SPORT NA ARBEID" ring eerste acnttal 1e prijs ring 2 tweede achttal 4e prijs ring 4 viertal 5e prijs ring 11 Dos Nelissen met Pluco 2e prijs ring 13 Martin Looen met Oria 6e prijs ring 15 Eed Peters met Soeki 4e prijs SPRINGEN voor de stratkaart slaagde s Martin Loonen met Oria cat* O-zwaar deroen Pèpplinkhuizen met Carola».»1e 3 prijs I 1 j 2 m

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 3