a ru i«- -j - gezamneiijke kerstviering - tuinfeest -T. - boottocht met de ziekenboot ...v. - vakanties in Rode Kruis vakantiehuizen XX JEUGD RODE KRUIS De bedoeling is om jonge mensen kennis te laten maken en interesse op te wekken voor het Rode Kruis0 XX E.H.B.O. Door de afd. Venray worden telloze mensen uit onze gemeenschap* opgeleid voor het EHB0-diplomao XX BLOEDTRANSFUSIEDIENST Opgericht door het Rode Kruis voor bloedafname van de bloeddonoreno Wordt geregeld door de z«g0 bloedbank in Venlo. Ook via Radio en LU. hoort U vaak over de activiteiter van het Rode Kruis© Het Rode Kruis krijgt geen subsidie, alle gelden moeten dan ook komen van vrijwillige bijdragen,, VANDAAR DAT DE LANDELIJKE INZAMELINGSAKTIE MOET SLAGEN EN VEEL GELD OPBRENGEND VANDAAR DAT WIJ GRAAG ZIEN DAT HET AANTAL LEDEN DAT EEN CONTRIBUTIE BETAaLT VAN MINIMAAL ƒ2,50 STIJGT© HELP_0NS_HELP| N__M - GEEF VOOR HET RODE KRUIS L. i K. INDIEN U GRAAG AKTIEF ZOU WILLEN MEEWERKEN AAN. HET RODE KRUIS IN DE GEMEENTE VENRAY 5 B.V. BIJ D F. COLONNE OF LID WIL WORDEN BAN HET RODE KRUIS/ DAN KUNNEN WIJ U ZFEGLf DAT BIJ VOLDOENDE OPGAVE ER EEN E.H.BoO.-CURSUS IN GIRLO GEGEVEN KAN WORDEN NEEM CONTACT OP MET J. 8ARTELS SE CR s DORPSRAAD OIRLD N.B. BIJ VOLDOENDE BELANGSTELLING ZAL ER EEN INFORMATIEAVOND GEHOUDEN WORDEN DOOR HET RODE KRUIS. - f

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 18