Graag willen wij hierbij ingaan op de ongeval len inzittenden verzekering bij aato's, Heel vaak wordt er een beroep gedaan op ouders, om kinderen mee te nemen naar sportwedstrijden, schooiactiviteiten of andere groepseve- nementen. Aaan het risico hieromtfcent bij eventuele ongeval len wordt vaak voorbij gegaan». Uw autoverzekering dekt n,l, ingeval van een ongeluk niet de aansprakelijkheid jegens de inzittende kinde ren, daar deze uit vrije wil en op eigen verantwoording mee reizen» Wilt U echter t,a.v, uw inzittenden moreel vrijuit gaan, dan is het raadzaam om buiten Uw autoverzekering een ongevallen-inzittenden verzekering af te sluiten, Wat de jaarlijkse premie betreft', deze is \rij gering t,o,v, net te lopen risico en bedraagt gemiddeld ongeveer ƒ40,- per jaar. (afhankelijk v.d. hoogte v.d. uitkering). UJij willen daarom ouders die met. het vervoer van kinderen te. maken hebben, advi seren om bij U assurantiekantoor inlichtingen in te winnen omtrent deze verzekering, AANVANG s half acht MEDEWERK ING DRIVE-IN-DISCÜ-SHOW OUDtRCOPïï'ilSSIE: ONGEUALLEN=INZITTyDEN=UER ZEKER ING V-. udex.co.m missie IN ZAAL 1T WIEL TE PIELDERSLG i - - i - C i

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 12