DIS,. A1 speelda in verband met het toernooi van zater dag al op danderdag hun laatste competitiewedstrijd in Evertsoord erv wonnen daar met 2-1, DIS 81 speelde al op woensdag zijn laatste competitie wedstrijd tegen Leunen en leden een nederlaag met 6-0, DIS C1 verloor zijn laatste wedstrijd tegen het hoog geklasseerde Venray 02 en konden niet tot winst komen# Het werd een 5-0 nederlaag, Op het toernooi te Veldhoven behaalde het A1_elftal een mooie 2e plaats, 'PQLlQTQERfMGCI i 1 i Volgende week donderdag (Hemelvaartsdag) spelen alle DIS-elftallen mee in het jaarlijkse polio-toernooi. De plaatsen waar gespeeld wordt zijn DIS A1 in'Weilerlóoi om 10 over 10 - vertrek om kwart over negen, DIS B1 in Well om 20 voor twaalf - vértrck 10,45 uur DIS C1 in America om 11 uur - vertrek 10,00 uur DIS C2 in Horst om 10.00 uur - vertrek om 9.00 uur. DIS D1 in Lomm om 12 uur - vertrek om 1W00 uur. DIS D2 in Reerlo om 20 over 10 - vertrek half tien DIS E1 in Oostrum om 20 voor 12 - vertrek 11 uur, NIEUWE GEDIPLOMEERDE LEIDERS Twee leiders van DlS-jeu^d hebben de afgelopen winter een opleiding gevolgd voor jeugdleider. Deze opleiding die bestond uit algemene basisopleiding en jeugdvoetballeider werd gevolgd door Lei Ewals en Herman Philipsen. Beide hebben inmiddels het examen afgelegd en beide met goed gevolg. Hierbij mag nog wel vermeld 'worden dat Herman met zeer goede punten slaagde en Lei ondanks zijn gebroken pols toch nog wist te slagen. Beide leiders van harte proficiat en veel succes in hun verdere leidersloopbaan. Namens de geslaagde leiders willen wij alle ouders die voor vervoer v»d, jeugdleden naar de examenavond, zorg hebben gedragen en ook de jeugdleden die als leerl ingen v.d, leioers meedoen hartelijk danken voor hun bereidwilligheid. ATTENTIE copie moet binnen zijn volgende week op uiterlijk maandag 5 uur 1/1/ DIS. DEUGD Uitslagen DIS C2 speelde hun voorlaatste wedstrijd-en verlorendie met 4-1 van Leunen, J V i V

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 4