voor c rzG oprechte erkenteiij held.- dij vertrouwen echter •dat wij ock nu niet tevergeefs een beroep op 'U allen, doe.ru Het is toch voor Uw fanfare en drumband, welke Oirlo bij veler lei gelegenheden vertegenwoordigt en welke zich op muzikaal niveau tot de betere korpsen kan rekenen# Mogen wij op Uw medewerking rekenen# De presen tatie van Uw korps is de presentatie van Oirlo. - - Bestuur "Fanfare-Drumband" "ONS GENOEGEN" R10VERENIGING "SPORT NA RRBEID" Zondag 13 mei j#l# zijn de paarden naar een kringwedstrijd in Horst geweest. Door onze ruiters/amazones werden de volgende prijzen tehaald DRESSUUR ring 6 Ban Willems met Radja#...3e P^ijs ring 7 Trudy Mermazeren met Pandoer###4e prijs ring 9 Henny Loonen met Goldy.3e prijs r -• SPRINGEN s cat. nieuwelingen Henny Loonen met Goldy«..3e prijs Cat#..beginnelingen i Trudy Vermazeren met PandoerBe prijs A.s# zondag gaan de pony's naar een kringwedstrijd in Horst op het terrein van de Kasteelse Bossen# Het bestuur

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 3