DAMESKOOR QIRLO Vrijdag. 18 mei om 3 uur de H.Clis zingen voor het robijnen bruidspaar Smits-Deurissen. Zaterdag 19 mei om 7 uur de H Ris zingen. Maandag 21 mei om 7 uur repetitie. GEVONDEN. een damesfiets merk Gazelle kleur rüod Peetere Molenhoek 16 Oirlo bij het E3-journaalo AL UU) CGPIE MOET BINNEN ZI3N a -s - maandag om 5 uur_J.s_middags^ II!!!!! (het liefst al in.het weekend) DENK ER GOED AAN I I I DE REDAKTIE IN VERBAND MET DE SCHÜÜREIS VAN DE BEZORGERS VAN 'T KRËIMT3E KGf-lENDE WOENSDAG EN HEMELVAARTSDAG De KOMENDE DONDERDAG ZAL 'T KR£NT3E REEDS VOLGENDE UElK q p WOENSDAG JlRSCHUNEN o tei ih e VO C i coD/e

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 16